Với sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ của Ban chấp hành Đoàn Trường, Ban chủ nhiệm khoa, ban chấp hành Liên chi đoàn, dàn hợp xướng của Liên chi đoàn khoa Ngữ văn đã tích cực tập luyện và đưa đến đại hội tiết mục hợp xướng “Tiếng chày trên sóc bom-bo”. Được đánh giá là có sự đầu tư tập luyên, có chất lượng tốt, tiết mục của các bạn sinh viên Liên chi đoàn khoa Ngữ văn đã giành được giải Ba toàn trường trong hội thi lần này. Đây là một kết quả đáng vui mừng, là sự công nhận cho những nỗ lực của toàn thể sinh viên trong Liên chi Đoàn.